V srpnu bude v Roudnici nad Labem poprvé udělována pod záštitou starosty města Vladimíra Urbana cena Křesadlo.

„Křesadlo je cena udílená dobrovolníkům roku – je cenou pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Může ji získat občan, který dobrovolně a nezištně pomáhá v neziskové či příspěvkové organizaci nebo i nezávisle na organizaci v regionu Roudnice nad Labem.

Dobrovolník může být zapojen v různých oblastech lidské činnosti – sociální, zdravotní, humanitární, kulturní, ekologické, sportovní a jiné,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí Monika Legnerová.

Občané najdou vyhlášení ceny Křesadlo a informace o nominacích kandidátů v zářijovém čísle městského zpravodaje.