Na rozvalinách bývalé zemědělské usedlosti plánují vybudovat komunitní centrum a vzorovou osadu alternativního životního způsobu, kombinujícího tradiční řemeslnou činnost a zemědělskou malovýrobu dříve typickou pro oblast Českého středohoří.

„Máme v úmyslu ji rekonstruovat a uvést do plně funkčního stavu. Vybudovat zde modelovou usedlost se zázemím pro pobyt i výuku,“ říká o osadě Starosti (německy Sorge) předseda sdružení, autor projektů a organizátor kurzů a seminářů Vít Weber.

Kontaktní centrum
Středisko se školícím centrem, drobnou rukodělnou řemeslnou výrobou a vzorovým hospodářstvím má podle Webera pomoci při opětovné socializaci těch, kteří neměli možnost takovou zkušenost získat (mladí opouštějící dětské domovy) nebo ji ztratili v závislosti na drogách či pobytu na okraji společnosti a hledají, případně našli cestu zpět.

„Zájem již projevily střední i vysoké školy a instituce, které se věnují celoživotnímu vzdělávání i práci s lidmi s narušenými společenskými vazbami,“ poukázal.

Návrat k přírodě
Při revitalizaci areálu, který v 18. století osídlili výrobci stavů pro nově zřízenou Leitenbergovu manufakturu v nedalekých Verneřicích, se nepočítá s žádnými sítěmi.

Zdrojem vody má být vlastní studna, energie získávány ekologicky, odpad tříděn a vracen k recyklaci, odpadní vody likvidovány biologickou čističkou s dočištěním čističkou kořenovou. Celá osada by tak měla vytvořit uzavřený ekologický okruh s minimálními vstupy i výstupy.

Vybudování a činnost centra chce občanské sdružení financovat ze soukromých i veřejných zdrojů a z dotací v rámci programů EU.

Se záměrem již seznámilo vedení města Úštěk. „Pokud bude projekt v souladu s vyjádřením ostatních dotčených orgánů, hlavně CHKO České středohoří, já osobně nejsem proti,“ řekl starosta Bohumír Jasanský.

Úštěk, Trnobrany
Odborné kurzy a semináře zatím o.s. Starosti–Sorge pořádá v prostorách v Úštěku – v rekonstruované požární zbrojnici pronajaté sdružením Anima či prostorách „Gotického dvojčete“. Základnu si prozatím buduje v Trnobranech u Liběšic, v objektu bývalé hospody.