Osm milionů šlo z dotace Státního fondu životního prostředí a zbytek uhradila Dobříň sama. „Jednalo se o finančně náročnou akci. I díky podpoře zastupitelů, současných i těch předešlých, se podařilo vše zrealizovat,“ řekla starostka Dobříně Šárka Mrázková a dodala: „V obci je to jako doma, vždy si řekneme co je pro nás důležité a zda na to máme. V současné době pro  nás byla nejdůležitější výstavba ČOV.“

Čistička je na valu, tak aby odolala i 100leté vodě. Kolem ní vznikl prostor, který bude využíván jako sběrný dvůr. Lidé tam nově najdou velkoobjemové kontejnery na komunální odpad a bioodpad. „ČOV nám umožní další rozvoj obce v lokalitě určené pro výstavbu rodinných domů a navíc díky ní dojde ke zlepšení kvality vypouštěných vod do řeky Labe,“ doplnila Mrázková. Přestřižení pásky proběhlo minulý týden. Kromě zástupců zhotovitele tedy firmy Ještědská stavební společnost a zastupitelů obce se ho účastnili i místní občané. „Každý kdo nějakým způsobem přiložil ruku k dílu, tak si zaslouží poděkování. Realizovat takový projekt nebylo jednoduché. Kvůli neplánovaným změnám došlo k prodloužení termínu stavby, ale vše jsme společně zvládli a čistírna zahájila zkušební provoz,“ nechala se slyšet starostka.