„Klienty organizace Naděje tato záležitost velmi mrzí, kdyby věděli o významu místa, neusídlili by se zde. Okolní prostor hřbitova navíc několikrát uklízeli ve spolupráci se Zdravým městem Litoměřice při akci Ukliďme svět, ukliďme Česko. Nyní se chystají k přestěhování. K problému by nedošlo, kdyby bylo místo náležitě označené,“ reagovala Renáta Langer, vedoucí terénního programu Litoměřice.