Přitom tato péče byla až dosud v českém zdravotnictví Popelkou. Jedním z prvních kroků k nápravě bylo vypsání grantové výzvy Ministerstvem zdravotnictví, přičemž podnět s řadou témat k tomu daly Norské fondy. Jedno z nich – zavedení metod ucelené psychiatrické rehabilitace - bylo na základě kvalitně zpracovaného záměru přiděleno právě zdejší Psychiatrické nemocnici.

Zdravotnické zařízení, které slouží pacientům z Ústeckého, Libereckého a z části i Středočeského kraje, získalo na výstavbu Centra komplexní rehabilitace dotaci přes 25 milionů korun a necelými 7,5 miliony korun ji spolufinancovalo.

Ilustrační snímek
Chlapec se lekl převlečených maturantů a vběhl pod auto

„Realizace programu pomoci lidem s psychiatrickým postižením k tomu, aby mohli zvýšit svojí schopnost fungovat, být úspěšní a spokojeni v prostředí, jež si vybrali k životu, probíhala ve spolupráci s významnými partnery. Především jsou to organizace komunitních služeb Fokus Labe, Liberec a Praha – Mělník a od roku 2015 také Fakulta zdravotnických studií při UJEP Ústí nad Labem. Současně probíhala rekonstrukce dvou objektů v našem areálu," uvedl na páteční tiskové konferenci při vyhodnocení projektu ředitel nemocnice Jiří Tomeček.

Projekt probíhal úspěšně v prostorách psychiatrické nemocnice a na pracovištích Fokus s aplikací sociálně rehabilitačního programu, který pro 80 dlouhodobě hospitalizovaných pacientů připravila Katedra ergoterapie a fyzioterapie při ústecké fakultě. Například Fokus Labe inicioval k aktivitě 35 pacientů, u kterých se podařil naplnit cíl integrace do komunitní péče nebo díky nastavenému systému zkrátit nezbytnou dobu hospitalizace.

Ilustrační foto.
Chlapec z Litoměřicka měl hrát Modrou velrybu

V Psychiatrické nemocnici vznikla dvě tréninková centra. V klášteře se zaměřením na psychosociální dovednosti, v bývalé uhelně centrum manuálních dovedností a arteterapie. Ke komplexní rehabilitaci bude nově sloužit tréninková prádelna a kuchyňka, tělocvična, dílny keramiky a košíkářské techniky, zpracování polymerových hmot, dílna voskařská, mydlářská a lakýrnictví, výrobna papíru, šperků, grafiky, zpracování textilu, hedvábí a dalších řemesel.