Dílo je po stavební stránce z 95 procent hotové. Zaplaven je vtok a výtok z elektrárny a dokončuje se montáž technologické části.

„Dokončena je vysokonapěťová část elektro, dodělává se nízkonapěťová část a montují se technologie převodovek a turbín. Předpokládám, že tyto práce budou dokončeny už během července. Zkušební provoz elektrárny spustíme v září a měl by probíhat do konce letošního roku," vysvětluje Petr Kubant, hlavní inženýr projektu.

Jedinečný rybí přechod

Hotové jsou i oba rybí přechody, které jsou na Labi výjimečné. Jeden, komůrkový, je původní, ale rekonstruovaný. Druhý, balvanitý, je úplně nový a v Česku jedinečný. Jsou na něm použity kamenné bloky, některé o hmotnosti i přes dvě tuny. Tato zařízení byla vyprojektována po konzultacích s ochránci přírody a rybáři a slouží k migraci všech druhů ryb, včetně úhořů. Na vtoku do elektrárny je instalován ještě akustický a světelný plašič ryb.

Vyrobí elektřinu pro malé město

Malá vodní elektrárna ve Štětí, která patří do kategorie děl s malým spádem, bude osazena dvěma Kaplanovými třílopatkovými turbínami, bude mít instalovaný výkon 6,6 megawatt a očekává se, že do elektrické sítě dodá ročně v průměru 31,5 gigawatthodin. To by mělo stačit pro spotřebu městečka s 22 tisíci obyvateli. Celkové náklady na její pořízení dosáhnou zhruba 950 milionů korun.

Unikátní projekt financování

Investorem a budoucím provozovatelem malé vodní elektrárny Štětí je obecně prospěšná společnost Energeia, což už samo o sobě je unikát. Elektrárna bude vyrábět elektřinu a současně financovat neziskové aktivity v partnerství s Nadačním fondem Klíček. Plní ekologický a charitativní cíl.

„Jako nezisková organizace nabízíme sponzorům možnost, aby svůj dar určený na financování konkrétní charitativní akce nesměrovali k danému projektu přímo, ale aby jej nejprve zhodnotili investováním do stavby vodní elektrárny. Naše společnost pak bude po celou dobu životnosti díla každoročně uvolňovat částku odpovídající 10 procentům z hodnoty daru, navýšených o inflaci," vysvětluje ředitel společnosti Energeia Marek Černocký.

Financování výstavby elektrárny je zajištěno formou dodavatelského úvěru, který společnosti poskytl zhotovitel, konzorcium firem Zakládání staveb a Metrostav. „K získání úvěru nebo jiných půjček na zaplacení zhotoviteli, nám po uvedení elektrárny do provozu pomůže také dotace z Operačního programu podnikání a inovace ve výši 27 procent, která zlepší celkové cash flow projekt," dodal Marek Černocký.

Projekt společnosti Energeia zatím podpořili dárci sumou financí, která představuje asi deset procent z přímých investičních nákladů. To znamená, že při investici téměř jedné miliardy korun bude moci uvolňovat přibližně devět milionů korun ročně.