Vzhledem k tomu, že cesta přes park je využívanou spojnicí mezi Mírovým náměstím a sídlištěm Střed, nemá být park během stavebních prací zcela uzavřen. „Nějaká omezení samozřejmě budou, ale nepočítáme s úplným uzavřením. Možná jen na několik dnů,“ upřesnil vedoucí odboru životního prostředí Pavel Gryndler.