Odevzdat například vnitrostátní i mezinárodní zásilky, vyřídit služby SIPO či si koupit tiskoviny, telefonní karty nebo kolky budou moci prostřednictvím mobilní pošty, která do zmíněných obcí bude dojíždět.

Vždy v pondělí od 10.50 do 11.20 bude pojízdná pošta v Lovečkovicích. Od 12.40 do 13.10 ji lidé využijí v nedalekém Třebušíně. V úterý službu mohou od 9.45 do 10.15 vyzkoušet obyvatelé Malých Žernosek. Ve stejný den přijede v 10.55 do Lhotky nad Labem a zdrží se do 11.25. Ve Vchynicích pak od 12.35 do 13.05 hodin.

Poštovní vůz bude zpravidla v uvedených časech stát v blízkosti obecních úřadů. Platby je při využití služeb možné provádět i platební kartou.