A to prostřednictvím virtuální prohlídky umístěné na webových stránkách města. Jde o novou službu, kterou v rámci podpory a rozvoje turistického ruchu radnice již několik dní nabízí.

Prostřednictvím speciálních fotografií, které se libovolně otáčejí, přibližují či oddalují, se tak zájemce ocitá přímo na místě, které si vybral. „Jde o atraktivní a srozumitelný nástroj propagace blízký všem věkovým kategoriím. Virtuální prohlídka umožňuje kompletní pohled na dané místo. Přibližuje nejen venkovní prostory, ale i interiéry,“ poukázal na její význam ředitel Centra cestovního ruchu Litoměřice Kamil Soukup.

Virtuální prohlídka je součástí projektu „Litoměřice známé před a za svými hradbami“, na který získalo město téměř pětimilionovou dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. V té souvislosti zadalo i vypracování cykloturistického generelu a marketingové studie cestovního ruchu.

„Generel je důležitým podkladem pro koncepční řešení rozvoje cykloturistiky. Zvýší nám šanci získat dotace na výstavbu nových cyklostezek,“ vysvětlil místostarosta Litoměřic Jaroslav Tvrdík. Součástí je i poměrně složité mapování majetkoprávních vztahů k jednotlivým úsekům současných i budoucích cyklotras. Zahrnuje také mapu, která definuje aktuální stav a případné problematické úseky.

Marketingová studie zase poslouží jako podklad pro zvažované projekty v oblasti cestovního ruchu. Ukazuje možnosti dalšího rozvoje, rizika i nové trendy v cestovním ruchu. „V současné době jsou oba materiály již zpracovány,“ podotkl Jaroslav Tvrdík.

Ostatní části projektu jsou již dokončeny. Jedná se především o nedávno instalované počítačové a audiovizuální vybavení nového informačního centra, které bylo otevřeno 9. listopadu. Připravuje i půjčení cizojazyčných audio guidů vybavených elektronickou navigací. Vydány byly i nové propagační materiály města.

„Například průvodce městem v cizích jazycích, skládačka Turistické cíle v okolí Litoměřic, trhací plán města a regionu a leporelo Litoměřic a regionu,“ vyjmenoval je Kamil Soukup.

Eva Břeňová