Židovice mají v plánu postavit na protější straně splaškovou kanalizaci vedoucí od obecního úřadu ke společnosti Aroma. Na tuto akci s rozpočtem necelých devět milionů korun má obec připraven projekt a schválené stavební povolení.