Na výstavu dýní navazoval lampionový průvod, kterého se zúčastnilo několik stovek lidí.

„Vystavených dýní bylo letos opět více. Konkrétně to bylo 71 kusů. Vydlabané dýně byly opět kreativnější než v předchozím roce, soutěžící si dali záležet. Výstavy se zúčastnilo přibližně 492 návštěvníků,“ informovala Olga Kubelková, lektorka Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích.

Výtvarná dílna Den dýní měla připomenout historii i současnost svátku, který je dnes znám pod jménem Hallowen. Akce byla určena především rodičům s dětmi, ale nejen jim.

Koncepce celého programu vznikla ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Rozmarýn v Litoměřicích a byla finančně podpořena grantem Zdravého města Litoměřice. Na akci spolupracovala také Diakonie CČE v Litoměřicích, která zde vystavovala výrobky vlastní chráněné dílny.

„Zaznamenali jsme spoustu pozitivních ohlasů, avšak pro příští rok zvážíme, zda průvod neproběhne o hodinu později,“ dodala Olga Kubelková.