Program byl složen z mnoha žánrů, od klasické hudby přes operu, operetu, muzikál i film. Zazněl například Mozartův Klavírní koncert pro klavír nebo melodie z Carmen, Prodané nevěsty či West Side Story.

Magdalena Kožená si s účastníky v Litoměřicích zazpívala.
Operní diva Magdaléna Kožená otevřela v Litoměřicích festivalovou bránu

Na koncert orchestru, který už v Litoměřicích koncertoval, přišlo na 140 návštěvníků. Konal se v rámci padesátého výročí založení Konzervatoře v Teplicích a řídili ho Jiří Knotte a Roman Hájek.