Na koncertě je zahráli ocenění autoři a žáci litoměřické ZUŠ M. Benková, M. Getto, K. Chýlková, V. Katschnerová, K. Ludvíková, J. Mach, T. Neužilová, A. Pallasová, M. Pohořalý, N. Růžičková, K. Sedláčková, N. Schliegsbirová, M. Šlais, P. Vala, M. N. Vopalecká a A. Zech.