V salonku Kulturního a konferenčního centra se uskutečnilo setkání s veřejností, na kterém byly představeny finální výstupy k tvorbě Plánu udržitelné mobility. Tři scénáře vypracovalo Centrum dopravního výzkumu Brno na základě rozsáhlého průzkumu, který se v Litoměřicích uskutečnil v průběhu minulého roku a počítají například s modernizací komunikací, na zklidnění provozu nebo vystavění záchytných parkovišť.

(mb)