Litoměřická diecéze si letos připomíná 130 let Diecézního muzea v Litoměřicích a 20 let jeho obnovené existence. Obě výročí mapuje výstava, která do 19. dubna probíhá v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích (Michalská ul.). Návštěvníci výstavy mají ojedinělou příležitost prohlédnout si vzácná umělecká díla, která v řadě případů nejsou běžně vystavena. Pohromadě tu jsou vystavena díla mimořádné umělecké kvality, zapůjčená z galerií, muzeí, farností a depozitářů na území celé diecéze. Některé artefakty jsou vystaveny úplně poprvé!

Prvním konzervátorem diecézního muzea byl katolický kněz a profesor církevních dějin a církevního práva v Litoměřicích dr. Vinzenz Luksch (1845-1920). A právě jeho osobě je věnovaná přednáška archiváře Biskupství litoměřického Martina Baruse, na kterou veřejnost zveme. Koná se ve čtvrtek 19. února v prostorách Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích od 16.30 hodin. Vstup na ni je volný.

Dr. Vinzenz Luksch (1845-1920) vystudoval bohoslovecké učiliště v Litoměřicích, následně dva roky studoval v Římě, kde získal teologický doktorát. Do Litoměřic se znovu vrátil v roce 1879, když byl biskupem Antonínem Ludvíkem Frindem jmenován profesorem církevních dějin. V Litoměřicích se Lukschovi mimo jiné podařilo shromáždit obdivuhodnou sbírku uměleckých děl, často zachráněných před jejich zničením. Výstava je přístupná denně mimo pondělí, v únoru a březnu od 912 a 1317 hodin a v dubnu od 912 a 1318 hodin.

Jana Michálková