Zásilka obsahovala 14 pytlů ošacení pro ženy a děti a 31 krabic spacáků, přikrývek, hygienických potřeb, batohů a potravin. Brněnská charita vše využije na okamžitou pomoc uprchlíkům v provizorních evakuačních centrech u státních hranic na jižní Moravě a v Přijímacím středisku Zastávka u Brna, se kterým spolupracuje.

Část pomoci poputuje také do zahraničí, především do Maďarska, Srbska a Chorvatska. Další pomoc je možné nabízet prostřednictvím webových stránek www.pomocuprchlikum.charita.cz, a to především ubytování nebo dobrovolnickou službu.

V úterý 20. října 2015 odcestovala druhá část vybraných věcí z Litoměřic do Diecézní charity Brno