Další program potom proběhne na litoměřickém Hradě, kde bude představena činnost Diecézní charity v průběhu uplynulých 25 let, otevřena putovní výstava Žijeme s vámi vaše životy, hudební vystoupení a také občerstvení.

Diecézní charita má na Litoměřicku velkou působnost a lidem pomáhá hned v několika oblastech. Spravuje zde domov pro seniory, poskytuje domácí péči nemohoucím, provozuje azylové domy, noclehárny či nízkoprahová denní centra a ostatní střediska pomoci.

Zajišťuje také humanitární pomoc, pomoc uprchlíkům, terénní programy, charitní poradny nebo charitní šatník.

Vzhledem k širokému spektru činností tak jistě bude při představování činnosti Diecézní charity o čem hovořit.