Už celé čtvrtstoletí pomáhá v Litoměřicích Diakonie. Stejně dlouho také sídlí ve farním domě Českobratrské církve evangelické, která ji v roce 1992 založila. „Na začátku jsme neměli jasnou vizi, co chceme dělat. Tak jsme otevřeli dveře s tím, že kdo nás bude potřebovat, tomu pomůžeme,“ říká ředitelka Diakonie Irena Opočenská, která dnes nabízí skoro desítku služeb stovkám klientů a zaměstnává desítky lidí.

Jaký byl pro Diakonii 25. rok její existence?

Mysleli jsme si, že si ho užijeme, ale byl psychicky náročný. Dostali jsme od kraje méně peněz, než jsme čekali. Do toho přišel zákon o navýšení mezd sociálních pracovníků. Museli jsme žádat o dodatečné dotace a do posledních měsíců jsme nevěděli, jestli vyjdeme.

S jakou vizí vstupujete do dalšího čtvrtstoletí?

V poslední době se rodiče našich klientů začínají bát, co bude s jejich postiženými dětmi, až tu oni nebudou. Spojili se a začali s námi promýšlet variantu společného chráněného bydlení i pro ty méně samostatné. Vytipovali objekt v bývalých kasárnách a o jeho bezplatný převod jsme zažádali město. V prvních jednáních jej zastupitelé schválili. Nyní hledáme vhodné dotace a pokud nějakou získáme a vše dobře dopadne, rádi bychom začali příští rok s rekonstrukcí. Nebudete tam odstrčení?

V prostoru bývalých kasáren má výhledově vzniknout obytná zóna. Už teď je tam archiv a depozitář Památníku národního písemnictví. Naši klienti by zde mohli provozovat například rychlé občerstvení nebo nějaké služby pro veřejnost. I když kasárna vypadají jako vystrkov, není to odsud daleko k autobusu, vlaku ani do supermarketu.

Kdy se chcete nastěhovat?

Záleží, zda se podaří objekt opravdu získat a sehnat peníze najednou či po částech. Cenu opravy odhadujeme na 25 milionů. Do části objektu bychom rádi přesunuli i úsek chráněných dílen, pro které jsou už naše prostory stísněné. Ty by se mohly přesouvat i dříve. Bude nutné místnosti vymalovat a udělat v nich drobné úpravy.

Co obnáší pojem „diakonie“?

Je to řecké slovo, které znamená službu, tedy dobročinnost nebo pomoc chudým a nemocným. V Čechách byla diakonická práce běžná ještě za 1. republiky v domovech důchodců. Komunisté rozvoj zastavili. Všechny další diakonické služby, také třeba školy a školky pro mentálně postižené děti či azylové domy, vznikly po revoluci.

S jakými službami jste přišli nejdřív?

Na začátku jsme neměli jasnou vizi, co chceme dělat. Tak jsme otevřeli dveře s tím, že kdo nás bude potřebovat, tomu pomůžeme. Byli to lidé na vozíku, bez práce, bezdomovci… Dotyčný přišel a „šil“ se na něj program podle povahy jeho problému.

Jak jste postupovali dál?

Chtěli jsme pracovat se zdravotně postiženými klienty tak, aby se dál mohli rozvíjet. Pracovali v chráněných dílnách a dostávali mzdu. Někteří se dokonce rozlétli i mimo naše zařízení. Zřídili jsme také restauraci Klobouk Diakonie s chráněným pracovištěm pro osoby s postižením, sociální byty a sociálně terapeutické dílny.