Dražební seznam obsahoval celkem 48 pozoruhodných předmětů. Výtěžek benefice podpoří spolufinancování rekonstrukce objektu pro nové Chráněné bydlení v Kamýcké ulici. Služba se má otevřít novým obyvatelům v lednu příštího roku.