Během mše požehnal P. Jiří Hladík OCr, dómský farář a kanovník Katedrální kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích, adventní věnec a s pomocí dětí zdejších farníků na něm zapálil první adventní svíci. Dále při mši připomněl význam adventu pro věřící a požehnal adventní věnce, které si přinesli věřící s sebou do katedrály.