Děti se seznámily s historickými stavbami Nového města a u Klementina si prohlédly meteorologickou stanici, která je stěžejní pro měření teploty v celé České republice. Navštívily nádvoří Pražského hradu, nahlédly do Chrámu sv. Víta a při zpáteční cestě obdivovaly panoramata Prahy.

V průběhu příjemné procházky přes Josefov se dozvěděly o původu čtvrti a prohlédly si tamější synagogy. Průvodce děti seznámil s historií bývalého ghetta a nejstarší synagogou ve střední Evropě, která dle legendy dodnes ukrývá golema.