Ke spoustě dárků každému přidala měšec s dukáty. Někteří žáci věděli, že podle ní bylo pojmenováno jejich město, ale ani mnozí přítomní dospělí netušili, že panovnice má na svědomí uzákonění povinné školní docházky ve svém mocnářství, která platí dosud.

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JE JEDINÁ V KRAJI
Letošní ministerská statistika tvrdí, že prvňáků letos v ČR ubylo. V Terezíně, kterému po odchodu armády hrozil z důvodu úbytku obyvatel kolaps, však byly otevřeny hned tři první třídy, každá s ideálním počtem 16 žáků. Dvě třídy jsou v klasické ZŠ, jedna ve Svobodné základní škole, jež je jedinou v Ústeckém kraji a loni mohla zahájit výuku díky pochopení terezínských radních a vedení ZŠ, která jí pronajala dvě místnosti.

„Máme už dvě třídy a očekáváme, že každý rok přidáme další ročník, dvouleté provizorium, za které moc děkujeme, nám už nebude stačit. Proto jednáme s městem o poskytnutí jiných prostor a současně hledáme finanční zdroje pro jejich rekonstrukci," uvedl Patrick Schnelly, předseda představenstva Svobodné školy. V této škole se děti učí po epochách, ve kterých vše se vším souvisí.


„Neřídíme se například zvoněním po vyučovací hodině. Žáci si tak skládají vědomosti jako takové puzzle a daleko lépe se jim vykračuje do života. Vedle 30 žáků ve škole máme ještě pět domácích, kteří se učí doma a k nám přicházejí jen na přezkoušení," doplnila Věra Dvořáková, ředitelka Svobodné školy.

Školští pracovníci v Terezínské základní a mateřské škole, obdobně jako jejich kolegové v Křešicích, Českých Kopistech nebo na Gymnáziu v Roudnici nad Labem, si při zahájení nového školního roku zavzpomínali na povodeň před třemi roky, která jim znemožnila začít vyučování v místě. Třídy se na několik měsíců přestěhovaly do osmi budov po městě, které byly provozuschopné.

Včera nastartovaný školní rok začal v pěkně upravených prostorách, po povodni zůstaly na fasádě jen symbolické povodňové rysky. Jako problém není vnímána ani rekonstrukce vodního systému pevnostního města, která se přiblížila ke škole. Propadlý strop podzemní chodby poblíž školy město slíbilo opravit přednostně. Do té doby zde každý den před zahájením výuky bude vartovat městský strážník.

CO INKLUZE?
„Letošní školní rok, do kterého nastoupí něco přes 320 žáků, provází všechny školy naplňování pravidel pro integrování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd. Pro nás to není nic nového, my inkluzi realizujeme již řadu let. Jsme bezbariérovou školou a už tradičně máme imobilní žáky. Inkluze se dá zvládnout, nyní navíc s finanční podporou. Měli jsme žákyni nevidomou, vozíčkáře i děti s několika kombinovanými postiženími.

Nejznámějším žákem byl Lukáš Benda, který naši školu absolvoval až do deváté třídy a nyní úspěšně studuje na internátní střední škole při Jedličkově ústavu v Praze. Terezínští prvňáčci obdrželi od školy kufřík se základními potřebami a sáček s doplňky pro bezpečný pohyb na veřejnosti. Pod město patří ještě malotřídní škola v Českých Kopistech, kde dlouholetá ředitelka Marcela Štětinová vychovává 15 žáků od prvé do čtvrté třídy. Letos přivítala tři prvňáčky."