Koncem ledna se stavební práce rozběhly. Zastaralá učebna přírodních věd pro výuku fyziky, chemie a biologie bude nově splňovat moderní požadavky na výuku a poskytne nejmodernější edukační systém. Zásadní modernizace se dočká i učebna cizích jazyků.

V rozpočtu bylo na tuto akci na straně výdajů vyčleněno 7,6 milionu korun a na straně příjmů 6,4 milionu korun, což představuje předpokládanou výši dotace. Hotovo by mohlo být v květnu.

(lov)