V Lovosicích jsou letní příměstské tábory velmi oblíbené, což je asi způsobeno i nápaditostí pracovnic DDM ELKO Lovosice. Všechny termíny příměstského tábora (určeného pouze pro školáky) byly i letos v dubnu zaplněny do 14 dnů. Na 5 týdnů byl pro přihlášené děti připraven pestrý program a spousta nových zážitků. Co všechno výletníci zažili?

První turnus začal 11. července. „Letošní příměstské tábory mají téma „Lovosice a Litoměřice, jak je možná neznáte". Snažíme se každý týden ukázat dětem místo, kam se běžně nedostanou," přibližuje fungování tábora ředitelka ELKA Venuše Krčmářová. Program obsahoval širokou škálu činností od her v DDM přes vycházky zaměřené na geocaching po celodenní výlety. Denní provoz byl podřízen i počasí. Nezapomínalo se na koupání, sportovní hry ani soutěže.

V prvním týdnu navštívili výletníci výrobnu ručního papíru v Litoměřicích, jindy se zase podívali, jak se čistí voda v Litoměřicích. Děti prolezly podzemní chodby a muzeum v Terezíně a naopak se podívaly z věže katedrály sv. Štěpána na Litoměřice a přitom stály vedle zvonů při poledním zvonění. Jiný den prošly tunelem po dně Labe u lovosického jezu a podívaly se, jak vlastně funguje plavební komora. V plánu bylo i železniční depo nebo pivovar.

„Při procházce po naučné stezce v biocentru v Lukavci jsme se seznámili s různými druhy stromů a dozvěděli se spoustu zajímavostí o nich. Vyčistili jsme studánku a zpět se vrátili přes Nové Klapý, kde jsme si hráli na hřišti. Na cestu zpět se na nás usmívalo sluníčko," informuje pracovnice ELKA Věra Hamerníková.

Jeden celodenní výlet skončil v Úštěku, kde se všichni „ponořili" do Vodního světa a prohlédli si"ptačí domky". Během jiného studeného a deštivého dne se děti chvíli zahřály v galerii Marionety v Litoměřicích, kde si zahrály s loutkami pohádky a užily spoustu legrace. Také si prošly park Václava Havla a vyzkoušely solární lavičku.

Zkrátka program byl pestrý, vtipný a poučný, až člověk lituje, že už není dítě… Ale prázdniny nám pomalu končí a žáci už se zvolna chystají do školy, nakupují se školní potřeby a plánují se zájmové kroužky. V DDM ELKO si můžete vyzvednout přihlášky do mnoha sportovních i dalších kroužků.

Eva Hozmanová