Vybírat je z čeho, městské zařízení nabízí mladé generaci aktivní a účelné vyžití volného času v desítkách kroužků.

Mezi oblíbené patří keramický, výtvarný, dramatický, angličtiny či tvořivé dílny, ze sportovních atletický, stolního tenisu, bikrosu, orientačního běhu, gymnastiky a skoků na trampolíně, míčových her, tance a pohybových cvičení. „Mezi tradiční patří kroužky papírového modelářství, včelařství, rybářství, jezdectví, herpetologie nebo hry na kytaru. Máme i několik novinek, jako je třeba fotografický kroužek pro děti od 12 let. Chtěla bych upozornit na velmi aktivní technický klub, který má své zázemí ve školním objektu u Máchových schodů. Zahrnuje kroužky modelářství, elektrotechniky, robotiky, informatiky a zpracování materiálů," uvedla ředitelka DDM Rozmarýn Zuzana Bendová.

Právě technický klub stojí za vyhlášením 1. ročníku Technických her 2014, které vyvrcholí soutěží šestičlenných týmů 2. stupně ZŠ 20. října. „Zdálo by se, že na finále je dost času, ale to není pravda. Do 15. září musí kolektivy zaslat přihlášku, ale co je nejdůležitější vytvořit soutěžní projekt z oblasti přírodních věd, techniky a technických disciplín a připravit se na jeho prezentaci a obhajobu před porotou. Propozice jsou na všech základních školách, přihlášky zatím došly ze sedmi, dvě družstva přijedou ze saského Chemnitz," prozradil vedoucí klubu Jiří Rudolf.