Veškerý kulturní život se tak prozatím odehrává na místním dětském hřišti, kde se obci v loňském roce podařilo postavit odpovídající sociální zázemí, které zde scházelo. „Na projektu víceúčelového sálu jsme intenzivně pracovali poslední tři roky. Nyní se připravujeme na výběrové řízení, a pokud vše dopadne dobře, stavba by mohla začít ještě letos v létě,“ nastiňuje starostka Siřejovic Lenka Feiklová s tím, že sál bude propojený s obecním úřadem a francouzskými okny se otevře také do zahrady, kde vznikne terasa.

Zdroj: DeníkNáklady, které zahrnují sál a v druhé části také garáž pro obecní techniku, se odhadují přibližně na 10,5 milionu korun. Dalších 800 tisíc si vyžádá vybudování sběrného místa na odpady, které vznikne na opačné straně budovy. Obec zároveň na tento projekt požádala o dotaci. Zrealizuje ho ale i v případě, že nebude úspěšná, protože má našetřeno.

Tradiční Řípská pouť.
Atrakce, stánky i koncerty. Řípská pouť se uskuteční na konci dubna

„Realizace sběrného místa je pro nás důležitá z důvodu zefektivnění systému odpadového hospodářství naší obce. Je nezbytné, aby se třídění odpadů stalo normální a běžnou součástí našeho života. Pokud se realizace podaří, věříme, že dojde ke zvýšení účinnosti třídění a ke snížení množství v obci vznikajícího směsného komunálního odpadu,” říká starostka.

Jen pár set metrů od Siřejovic se nachází skládka odpadů SONO, kam míří mimo jiné komunální odpad z velké části Litoměřicka. Je tu také kompostárna a recyklují se tam stavební a demoliční odpady. „Skládka sice leží v katastru jiné obce, ale jsou to právě občané naší obce, koho doprava na skládku obtěžuje. V obci se totiž odbočuje na jedinou přístupovou komunikaci na skládku. Abychom občanům alespoň trochu kompenzovali dopady spojené s hustým provozem popelářských vozů, zrušili jsme poplatky za komunální odpad,“ vysvětluje Feiklová.