Místo motorek ale dnes po zrekonstruovaném asfaltovém povrchu sviští lidé na in-line bruslích nebo děti na kolech. Letité kabiny v novém volnočasovém areálu, kde je i fotbalové hřiště, herní prvky pro děti a odpočinková zóna s lavičkami a zelení, působí oproti svému okolí poněkud omšele.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkTo by se však už zanedlouho mělo změnit. Starosta Polep Zbyněk Hodys informoval, že obec má hotový projekt na nové kabiny. Nyní úřad čeká, až bude moci vyhlásit výběrové řízení na stavbu a na to, jak dopadne žádost o dotaci. „Stávající kabiny čeká demolice a postavíme nové. Chceme v nich vybudovat i malé multifunkční centrum, které by bylo rozdělené do dvou částí. Jedna z nich by sloužila jako zázemí pro fotbalisty, druhá pak pro konání různých kulturních akcí, které na hřišti pořádají místní spolky,“ přiblížil Hodys. Pokud bude obec s žádostí o dotaci úspěšná, nové kabiny by mohly být hotové už do dvou let.

Mezi další, ač dlouhodobější projekty, které v Polepech připravují, je také plán na stavbu startovacích bytů nebo domů pro seniory v nezastavěné lokalitě za areálem školy. „Za ní by mohly na soukromých pozemcích vzniknout i parcely pro stavbu rodinných domů. Jedná se o obrovskou plochu vhodnou k zástavbě,“ nastínil starosta s tím, že obec v této souvislosti připravuje změny v územním plánu.

Místostarostka Polep Zdeňka Diničová uvedla, že stávající dům s pečovatelskou a terénní službou má kapacitu dvaceti bytů naplněnou. „Vzhledem k tomu, že je tam nízký nájem, je o byty v pečovatelském domě velký zájem. Hlásí se nám nejen lidé z našich místních částí, ale i z okolí. Přednostně tam však umisťujeme naše občany,“ vysvětlila místostarostka.

Dalším projektem, který má vedení Polep na stole, je revitalizace rybníku pod zámkem v Encovanech. Ten obec nedávno koupila od Státního pozemkového úřadu. Revitalizace zahrne vybagrování sedimentu, zpevnění břehů a obnovu vtokového a výpustního zařízení.