„Dotaci na pořízení kompostérů jsme už získali, nyní vypisujeme výběrové řízení na jejich dodávku,“ sdělil starosta Hoštky Milan Konfršt s tím, že lidem město kompostéry rozdá na základě smlouvy o zapůjčení na dobu pěti let. Po uplynutí tohoto období lidem zůstanou.

Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: DeníkVzhledem k tomu, že bioodpad tvoří velkou část komunálního odpadu, zájem o ně je velký. První várku asi dvou set kompostérů poskytlo město před dvěma lety. V té době pořídilo i velký mobilní štěpkovač a tři kontejnery na textil.

Motivací k menší produkci odpadu je pro Hoštecké i systém poplatků za jeho likvidaci. Zatímco v řadě měst a obcí platí lidé ročně stanovenou částku na hlavu, v Hoštce je to jinak. „Poplatek za odpad se počítá za nemovitost, potažmo za rodinu. I po nedávném zdražení tak rodina, která si vystačí se 110litrovou nádobou a jejím vývozem jednou za měsíc, zaplatí radnici 767 korun ročně. V případě, že si přeje svoz jednou za 14 dní, tak se částka zdvojnásobí,“ vysvětlil starosta města, které se loni už podruhé umístilo na 2. příčce v soutěži ve sběru tříděného odpadu Skleněná popelnice. Tu vyhlašuje Ústecký kraj s obalovou společností EKO-KOM. „Odměna činila 25 tisíc korun. Je to pro nás taková třešnička na dortu a signál, že to děláme dobře,“ poznamenal Konfršt.

Stejně jako další města a obce však Hoštka zaznamenala loni nárůst celkového množství odpadu, především toho objemného. Nárůst tu oproti roku 2019 činil 23 procent, z toho jen dvě procenta komunálního. Město se snaží své obyvatele motivovat také soutěží s názvem Ústřižkovka. Každý, kdo odevzdá na svěrný dvůr jakýkoli odpad, dostane lístek s číslem. Všechna vydaná čísla se jednou za čtvrt roku slosují a první tři výherci obdrží finanční odměnu. Ta za první místo činí 1 500 korun, za druhé 1 000 a za třetí 500 korun.

„Pokud si někdo cenu nevyzvedne, například z důvodu ztráty lístku, přesouvá se částka do dalšího kola. Před Vánoci si tak první vylosovaný přišel na tři tisíce korun,“ doplnil starosta.