Mezi historickou zástavbou v podobě stavení či roubenek pocházejících i z 18. století, které jsou památkově chráněné, stojí i novější domy ze století minulého.

Zdroj: DeníkI tak ale obec se zhruba 210 obyvateli patří mezi sedmičku vesnic na Litoměřicku, které jsou zapsané do seznamu vesnických památkových zón. Tato památková ochrana s sebou nese i regulaci stavební činnosti a dalších zásahů, tak aby nebyl porušen ráz obce.

Jak přiblížil starosta Chotiněvsi Vlastimil Borecký, není to vždy ku prospěchu. „Pracujeme nyní na změně územního plánu, tak aby v budoucnu na nevyužitých plochách na okrajích obce mohly v budoucnu nové rodinné domy vyrůst. Avšak jen v řádu jednotek,“ poznamenal starosta.

Mezi dominanty vesnice patří kostel Českobratrské církve evangelické. Postaven byl teprve v letech 1950–1951. A až v roce 1987 k němu byla přistavěna věž. Vznik kostela je spojený s osídlením po druhé světové válce, kdy do Chotiněvsi po odsunu Němců přišli Volynští Češi z vesnice Boratín, kteří byli hlavně evangelického vyznání, a svatostánek jim tu chyběl.

Uprostřed obce stojí také mnohem starší památkově chráněná kaple svatého Prokopa a v letech 2011 a 2013 prošla kompletní rekonstrukcí. Zvon v kapli pochází z roku 1918 a nese reliéf Panny Marie. Interiér je bohatě zdoben freskami.

Výletníky do katastru Chotiněvsi, pod kterou patří ještě ves Jištěrpy, láká hlavně nová rozhledna na nedalekém vrchu Hořidla. Vybudována byla v roce 2010 a je celoročně volně přístupná. Lze z ní spatřit například vrcholy Českého středohoří nebo Ronov a Vlhošť s Ralskou pahorkatinou.

Na částečně zalesněném návrší kdysi vyhlídková plošina stávala a byla tu také hospoda. Výletní místo však zaniklo nedlouho po druhé světové válce. Traduje, se že stavební kameny z opuštěných objektů na Hořidlech pak posloužily právě pro stavbu evangelického kostela.

Obec však nežije jen historií a turistou. O plánech, které se v Chotiněvsi chystají, si můžete přečíst v následujících dnech v chystaném rozhovoru se starostou obce.