Akce lákala již v dopoledních hodinách na ukázky muzikoterapie, Sváťovo dividlo, taneční soubor Somnakune Čerhaja, kreativní dílny, prodejní stánky hry pro děti či prevence drogových závislostí nebo nácvik první pomoci, líčení ran a zranění.

Kvůli současné situaci byl ale celý program zrušen. Vzdělávací akce pro děti neproběhne ani v náhradním termínu.