Oblastní spolek pomáhá každoročně Transfuznímu oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem v organizaci odběru krve od čestných dárců. V evidenci má 2 631 aktivních dárců, které pravidelně oslovuje a sváží ze tří míst Litoměřicka do ústeckého odběrového místa. „V době pandemie počty odběrů kolísaly, ale nedošlo k jejich zastavení. Krev byla potřeba i v souvislosti s rozběhem nejnovějšího pracoviště kardiochirurgie v Ústí. Naši dárci se skupinou 0 negativní reagovali na mimořádnou výzvu k odběrům v prosinci minulého roku,“ připomenula ředitelka OS ČČK Olga Šotnarová. 

Laik by se domníval, že odkladem plánovaných operací bude třeba i méně krve a krevních léčiv. Praxe však byla jiná. 

Plánované operace byly během posledních dvou let odkládány, ale následně vždy přišla vlna hektického dohánění. Například v ústecké Masarykově nemocnici spotřeba krve v letech 2020 a 2021 ve srovnání s rokem 2019 výrazně stoupla. 

Kastelánka zámku v Libochovicích Michaela Prokopová.
Štoly pod zámkem v Libochovicích jsou zanesené. Nyní je čistí odborníci

Situaci v loňském roce na svém Transfuzním oddělení připomněl primář Jiří Masopust: „Celé pandemické období bylo a je velice náročné, jak personálně, tak pro dárce krve. V první vlně jsme museli pracovat v nouzovém režimu rozděleni do malých týmů, prováděli triáž dárců při vstupu do naší budovy. Navíc se nákaza nevyhnula ani zdravotníkům a museli jsme omezit především plazmaferetické odběry. Také pro dárce se zhoršil komfort při odběrech, často nemohli přijít kvůli izolaci, karanténě či prodělání onemocnění covid-19.“ 

Transfuzní oddělení se potýkalo s nedostatkem transfuzních přípravků, muselo burcovat dárce a na sklonku loňského roku bylo nuceno přistoupit k plošné výzvě kvůli kritickému stavu zásob krví krevní skupiny 0 minus. Krev této skupiny, přesněji transfuzní přípravek s červenými krvinkami, je podle primáře možné podat jako univerzální přípravek prakticky komukoliv. Často se tato možnost využívá v případě urgentního krvácení. Proto je poptávka po této krvi významně vyšší, než by odpovídalo jejímu zastoupení v české populaci. Zásoby krve krevní skupiny 0 negativní jsou proto neustále v ohrožení nedostatku. 

„Díky obětavosti dárců se nám podařilo kritický stav překonat. Nemůžeme však zcela vyloučit podobnou situaci v budoucnosti. Rád bych poděkoval dárcům, že i v této nelehké době neváhají přijít,“ dodal Masopust. 

Hrobka, kde má svůj  kenotaf voják, který padl v první světové válce, je velmi zanedbaná. Iniciativa Retro Štětí ji chce opravit.
Mladík padl v první světové válce. Jeho náhrobek adoptovali nadšenci ze Štětí

Výzvu nemohl přehlédnout dlouholetý dárce Jaromír Sojka z Píst, místní části města Budyně nad Ohří. „Bohužel jsem se nemohl zapojit, krev jsem totiž daroval už krátce před apelem. K dalšímu odběru se chystám 25. února, bude to už můj jubilejní 125. Věkem se už nacházím na hranici, kdy dárcovství u člověka pomalu končí, ale pokud mi to zdraví dovolí, budu v něm pokračovat,“ vysvětlil Jaromír Sojka. Řidič kamionu, který se do dárcovství zapojil jako řada mužů během základní vojenské služby, je limitován směnami, kvůli nim se nemůže zúčastnit v Litoměřicích březnového slavnostního předání zlatého kříže profesora Janského. Jaromír má podporu u zaměstnavatele i u své manželky, která byla rovněž dárkyní, ale ze zdravotních důvodů musela tuto aktivitu ukončit. 

Lidé, kteří se rozhodli poprvé darovat krev, částečně nahrazují ty, jež dárcovství ukončili z věkových či zdravotních důvodů. „Zajímavé je, že v posledních letech se noví dárci rekrutují hlavně z řad střední generace,“ doplnil primář Masopust. Litoměřický okres je počtem dárců stále na špici Ústeckého kraje, pravidelně organizuje výjezdy dárců do odběrového místa z Litoměřic, Lovosic a Roudnice nad Labem. Termíny odjezdů jsou uvedeny na webových stránkách OS ČČK a připojit se k nim mohou prvodárci, k registraci stačí dobrý zdravotní stav a předloženi občanského průkazu a karty pojištěnce. 

V Chotiměři se zaměřili na obnovu obecních cest a výsadbu nových nových stromů.
Pěší i cyklovýlety. V Chotiměři obnovují obecní cesty a sází podél nich stromy

Oblastní spolek ČČK každoročně oceňuje dárce s nejvyšším počtem odběrů. Po roce, kdy pod vlivem protiepidemických opatření proběhlo předávání medailí a zlatých křížů v komorním prostředí úřadu, se spolek vrací k slavnostnímu rázu ocenění. Akt pod záštitou starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče, za účasti zástupců zdravotních pojišťoven a Transfuzního oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, se vrací 2. března do historických prostor litoměřického hradu.

„Předávat budeme 16 zlatých křížů III. stupně za 80 odběrů a 74 zlatých medailí profesora Janského. Výjimkou jsou dárci ze Štětí, kde slavnostní předání organizovala tradičně po posledním loňském odběru Místní organizace ČČK,“ připomenula ředitelka Šotnarová.