Objekt prošel poslední rekonstrukcí v roce 1975 a některé jeho části, především technologické vybavení, jsou v havarijním stavu.

Stavba je rozdělena do čtyř částí a Severočeská vodárenská společnost předala staveniště 16. října zhotoviteli.