Na očích veřejnosti je postup vyzdívání propadlých chodeb na východní straně před Litoměřickou bránou, kde zedníci museli zdivo rozebrat, vyčistit chodby a znovu je vyzdít.

Před dokončením jsou práce na bastionech 4 a 5. První je po zednické a restaurátorské práci hotový, dodělává se u něho provizorní odvodnění, aby v případě zvýšení hladiny nevnikla voda dovnitř. „U bastionu 5 je ještě třeba dokončit elektroinstalaci a osvětlení a provést několik restaurátorských prací. Ty se týkají kamenných a dřevěných prvků a vrat na vstupech, obnoveny budou rovněž staré nápisy uvnitř opevnění, které pocházejí z různého období.

RESTAURUJÍ NÁPISY. Při opravách pevnostních objektů se odhaluje jejich unikátní obranný systém , ale také odkazy nápisy a vzkazy lidí, kteří zde pobývali. Ty se restaurují. Zdroj: Deník/Václav Sedlák

Na čtyřech místech pokračují práce na čištění kynet. Zatím bylo shrnuto zhruba 2 500 kubických metrů naplavenin, které sem nanesly povodně. Otázka, kam s nimi, se momentálně řeší," uvedl Radek Keřka, vedoucí odboru rozvoje a výstavby Městského úřadu v Terezíně.

Stavbaři přednostně nastoupili na západní straně k obnově propadlého podzemí v sousedství základní školy, aby zkrátili dobu možného rizika zranění dětí. „Z důvodů bezpečnosti a na doporučení vedení školy a městského strážníka Tomáše Rotbauera byla úplně uzavřena ulice Na Krétě, kterou protíná propadlá klenba chodby vedoucí pod silnicí," dodává Radek Keřka.

Prvním říjnem skončil zákaz kácení dřevin v Bohušovické kotlině. Ta se nyní vyčistí, aby v případě velké vody byla funkční a přístupná. V této lokalitě se dokončují zednické a restaurátorské práce na obnově městského hřbitova.