V červnu letošního roku podalo v souvislosti se sesuvem půdy Ředitelství silnic a dálnic spolu se Správou železniční dopravní cesty žalobu na majitele lomu Dobkovičky. Požadují náhradu škody ve výši jedné miliardy korun. Podle státu je kamenolom hlavním viníkem sesuvu.

Nyní jsou u konce práce spojené s odtěžením více než půl milionu tun sesunuté zeminy. Těleso dálnice se pod váhou půdy posunulo o téměř 40 metrů, což komplikuje další výstavbu.

Zatímco dosud mohli stavaři jen hádat do jaké míry bude dálnice pod sesunutou půdou poškozená, nyní už mají jasno. I když jde o poškození větší než původně předpokládali, termín otevření dálnice by to nemělo nijak ohrozit.

„Žádné velké komplikace dosud nenastaly. Menší problémy, kterých se na takové stavbě nelze vyvarovat, řešíme operativně a zatím úspěšně. Práce na výstavbě dálnice běží podle harmonogramu," uvedl vedoucí technické dozorčí správy Ředitelství silnic a dálnic František Zukerstein.

Zatímco odklízení sesunuté půdy už se pomalu blíží ke konci, Ředitelství silnic a dálnic nově řeší obnovu utrženého úseku dálnice. Její nestabilní podloží by mělo být nahrazeno vhodnějšími materiály.

Aby bylo možné předejít dalšímu sesuvu půdy, bylo nutné odvodnit část svahu. Ani tak ale nelze stoprocentně vyloučit riziko dalších sesuvů. Úsek mezi Řehlovicemi a Bílinkou je v tomto ohledu rizikový. Dálnici bude třeba zabezpečit tak, aby se další podobné události daly eliminovat.

Podle Františka Zukersteina bude i přes všechny nastalé komplikace dodržen termín otevření nového úseku dálnice. To je naplánované na 16. prosince letošního roku. Dojde tak k dálničnímu propojení Prahy a Drážďan.