Kromě stovek lidí a desítek kusů techniky přímo na stavbě to dokazuje také letos prostavěná částka 600 milionů korun. Cíl stavbařů je jasný: dokončit technicky náročný úsek co nejdříve. Menší část dálnice bude dostavěna již letos. V prosinci by auta od Prahy měla dojet až ke sjezdu nad Bílinkou. Úlevu pocítí především obyvatelé Vchynic.

„Na mostě nad Vchynicemi už začínáme s instalací speciální protihlukové bariéry,“ přibližuje přímo na stavbě Pavel Lány, který na dostavbu D8 dohlíží za Ředitelství silnic a dálnic ČR. Tato protihluková stěna bude jednou ze zajímavostí dálnice. Most má z poloviny téměř obalovat. Má tvořit jakýsi skleněný tubus. Dálnice je v okolí mostu jen několik týdnů před dokončením. Položeny jsou dvě vrstvy živičného povrchu, zbývá jen poslední nejtenčí, kterou bude vozovka opatřena těsně před uvedením do provozu. Trasa dálnice je už jasně vyrýsovaná také o pár set metrů dále nad Vchynicemi. V místech, kde bývalo parkoviště, se trasa zařezává do svahu pod Lovošem.

„Dálnici bude v tomto úseku kopírovat zemní val, který bude sloužit jako protihluková ochrana,“ vysvětluje Pavel Lány. Poblíž valu povedou ploty, které vyústí zhruba na úrovni odbočky na Režný Újezd z E55. V tomto místě dálnici přetíná přechod pro zvěř, který betonáři nyní dokončují. Přechod bude osázen zelení tak, aby tvořil přirozený a bezpečný koridor pro lesní zvěř.

Několik metrů za přechodem už těžká technika připravuje podkladové vrstvy vozovky. Na trase, která je nyní vedena v hlubokém zářezu do pole nad Bílinkou, následují tři mosty. První slouží pro silnici do Oparna, druhý je pro sjezd a nájezd z D8 a třetí pro druhou silnici do Oparna ve směru od Velemína.

„Až do těchto míst bude v příštích měsících doveden živičný povrch, sjezd nad Bílinkou bude tedy v provozu, očekáváme, že první auta by tudy měla projet zhruba v polovině prosince,“ uvádí Pavel Lány.

Za posledním mostem se nachází několik desítek metrů části, kde se stavební práce dosud plně nerozjely, chybí potřebná povolení. Následuje dostavěný oparenský most. Nedaleko za ním stavba opět pokračuje v plném tempu, jsou tu dokončovány dva kratší mosty. Brzy se také naplno rozjedou práce na zbývající druhé části mostu před prackovickým tunelem. Ten je rovněž dokončený, nyní probíhají terénní práce v jeho okolí.

Zajímavost
Vozovka v tunelech dálnice D8 přes České středohoří bude betonová. „Je to z bezpečnostních důvodů. Pokud by v tunelu došlo k požáru, z živičné vozovky by se uvolňovaly spaliny. Z betonové nikoliv,“ vysvětlil Pavel Lány.

Za prackovickým tunelem následuje nově vykácená část lesa, zhruba po sto metrech je svah, kde bude ústit další tunel – Radejčín – jehož jeden tubus je v podstatě dokončený. „Nyní tu bude probíhat geologický a archeologický průzkum. Na základě závěrů z těchto průzkumů bude doprojektován most, který oba tunely spojí,“ přibližuje Pavel Lány.

Za tunelem Dobkovičky už následuje kratší úsek k dalšímu sjezdu a zároveň napojení na stávající část D8 – Řehlovice. Tato část už není tolik stavebně náročná.

„Kde můžeme, pokračujeme podle plánů a harmonogramů, vše jde bez problémů. Několik staveb, jako je například Oparenský most nebo tunel Prackovice, dokončíme osazením technologie a například svodidel až před otevřením posledního úseku. Nechceme riskovat rozkradení kovových částí,“ dodává Pavel Lány.