Rovněž ale připustil, že do té doby nemusejí být vyřízené všechny doklady a povolení k tomu, aby na dálnici mohla být vpuštěna veřejná doprava.

„Harmonogram mohou narušit procesní věci, jako například přejímky jednotlivých staveb ve 4. čtvrtletí letošního roku. Můžeme se dostat do situace pražského tunelového komplexu Blanka, kde nastal boj o peníze, záruky a kvalitu staveb," sdělil na veřejném jednání zastupitelů v Lovosicích Zukerstein.

Vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování Petr Soldon doplnil, že na dálnici nadále zůstávají dvě kritická místa - sesuv půdy u Litochovic a takzvaný řehlovický zářez u tamní mimoúrovňové křižovatky.