„Samozřejmě v současné době je rozpočet města napnutý. Museli jsme zaplatit desítky milionů korun kvůli prohře města u rozhodčího soudu firmám, které byly spjaté s projektem školícího střediska. Kdybychom to neudělali, město by se dostalo de exekuce," řekl roudnický starosta Vladimír Urban. „Cyklostezku do Židovic ale postavíme."

O co jde? Na roudnické radnici je připraven projekt cyklostezky z Roudnice do Židovic. Na tuto část město získalo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). „Kvůli tomu, že jsme museli zaplatit, chybí nám peníze na další rozvojové akce. Protože už nám byla přiznána dotace a je nutná spoluúčast města, navíc musíme zahájit stavbu letos, bylo nutné vyjednat takové podmínky, abychom stavbu cyklostezky  realizovali. Proto jsem kvůli dotaci jednal v Praze na SFDI," uvedl starosta Urban.

„Projednali jsme, že můžeme stavbu zahájit a pokud prokážeme objektivní důvody, můžeme stavební výkony převést do příštího roku. Nyní pracujeme na výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tu bychom měli začít v listopadu," konstatoval Urban. „Stavba by se dokončila příští rok. Díky vstřícnému postoji SFDI tak nepřijdeme o dotaci, cyklostezka se tedy s největší pravděpodobností stane realitou."

Podle roudnického starosty  musí na svých katastrech stavět i další obce, aby plánovaná cyklostezka utvořila celek.  „Židovice by měly začít stavět příští rok, Hrobce na projektu pracují a Libotenice řeší majetkové potíže, takže se původní navržena trasa v této části cyklostezky asi změní," řekl Urban.

„Až se tento úsek postaví k přívozu do Nučniček a bude vybudován úsek Labské stezky č.2, jehož investorem je Ústecký kraj, od Nučnice po Roudnici na druhém břehu řeky, cyklisté budou mít ucelený okruh," dodal o plánech roudnický starosta Vladimír Urban.