Na území Ústeckého kraje měří 96 kilometrů, k celkovému dokončení na hranice se Středočeským krajem za Hněvicemi chybí dokončit třetí etapu o celkové délce 44 kilometrů.

Některé úseky této etapy se zahájily loni na podzim, jiné jsou už hotové. Řeší se úsek mezi Dobříní a Račicemi, kde cyklisté dosud užívají silnici III/24050. „Nově dojde k odklonění trasy k Labi, v úseku mezi Zálužím a Račicemi bude současná prašná komunikace zrekonstruována novým povrchem,“ vysvětlil Zdeněk Matouš, náměstek hejtmana Ústeckého kraje, který stavbu financuje. Cyklostezka z Račic se vrátí opět k Labi s odbočkou k současnému přívozu do Štětí a k nádraží v Hněvicích a bude pokračovat k hranicím krajů.

Docílit bezpečnosti chodců a cyklistů mezi sídly a zajímavými lokalitami se snaží budováním cyklostezek i města a obce. Často však narážejí na problémy s financováním nebo výkupem dotčených pozemků. „Projekt spojující naše město s místní částí Počeplice podél Labe řešíme už druhé volební období a stále nejsme u konce. Vykoupit potřebujeme jen pár krátkých úseků. Cyklisté i chodci tak musí tuto trasu absolvovat po nezpevněné polní cestě nebo silně frekventované silnici,“ uvedl starosta Štětí Tomáš Ryšánek.

Radnice v Bohušovicích nad Ohří je na tom o poznání lépe. Před Velikonocemi se stavební firma pustila do budování cyklostezky spojující město s místní částí Hrdly. Cyklisté a chodci, kteří dosud putovali mezi oběma sídly po frekventované silnici, nebudou od konce léta tolik ohrožovat auta.

V první etapě s termínem dokončení 31. srpna bude cyklostezka o šířce tří metrů kopírovat levou stranu silnice od křížení s cestou do Travčic k Hrdlům. Obě komunikace od sebe oddělí příkop. Po zhruba 700 metrech přetne silnici přechod k prvnímu železničnímu viaduktu.

„V tomto místě první etapa skončí, než na ní navážeme, což je odvislé od dokončení výkupu pozemků, provedeme úpravu terénu a okolí cesty, aby se cyklisté a pěší i v tomto krátkém úseku před obcí cítili bezpečně. Do další etapy výstavby je zařazen zhruba stometrový úsek před mostem přes řeku Ohře, kde rovněž řešíme výkup pozemků. Na předmostí vznikne druhý přechod a za mostem bude cyklostezka pokračovat podél pravé strany silnice,“ vysvětlil vedoucí odboru správy majetku města Jaromír Dušek.

Bohušovičtí se rozhodli pro financování cyklostezky z vlastních zdrojů. „V tomto případě, kdy se navíc příprava projektu protahovala výkupem pozemků, se ukázalo, že získání dotace nemusí být vždy výhodné. Stavbu z původních rozpočtovaných nákladů přesahující osm milionů korun se nám podařilo soutěží výrazně snížit. První etapa vyjde město na necelých 3,2 milionu korun,“ doplnil tajemník městského úřadu Martin Kratochvíl.