Následovně se vedla jednání o jeho prodeji. Jak je to s prodejem kulturní památky teď, není jisté. Město však jedná o jejím zastřešení. Podle vydaného nařízení Národního památkového ústavu se však pivovar zastřešit musí.

„Město Roudnice nad Labem žádá o zastřešení objektu. Zatím však není jasné, zda se jedná o zastřešení provizorní, jak tomu bylo v původní dokumentaci, nebo o trvalou variantu zastřešení. Ta se nám nezdá zcela nejvhodnější. Jakékoliv zastřešení je však lepší, než žádné. Jde nám hlavně o to, aby do stavby nezatékalo," uvedl referent Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem Jindřich Zajíc.

V září se přitom ještě jednalo o tom, že by bylo možné v následujících měsících pivovar prodat zájemcům, kteří by zde pokračovali v tradici vaření piva.

„Zájemce je zatím jeden. Je to zájemce, který již podobný pivovar zrekonstruoval a měl by tam vařit pivo. Čekáme, jakým způsobem se k věci postaví," sdělil před časem Michal Cihla.

„O možnosti prodeje pivovaru v současné chvíli nic nevím. Podle mých informací však nic takového není ani na programu zasedání rady ani zastupitelstva města. Pokoušíme se však sehnat finanční prostředky k tomu, aby se v dohledné době zastřešilo," řekl současný místostarosta Roudnice Pavel Šrytr.

Hlavní iniciátor akce na záchranu pivovaru a zastupitel Roudnice nad Labem Jiří Brodský v září uvedl, že zastřešovat by se mělo právě do podzimu. Ten již nastal a zastřešovací práce stále probíhat nezačaly.

Právě ono zastřešení je však poměrně problematické. Národní památkový ústav totiž stále neví, zda dokumenty, které město předložilo, pojednávají o provizorním či trvalém zastřešení. „Bylo by vhodné zpracovat finálnější záměr v projektové dokumentaci. Odborné vyjádření poskytneme do 20. října," prozradil Zajíc.

Jistý druh prací však na objektu podle Šrytra probíhají. „Snažíme se pivovar zabezpečit proti jistým živlům, které do objektu vnikají a berou si z něj železo," doplnil místostarosta.