A proto nemohli chybět ani inspektoři České obchodní inspekce, aby na místě ověřili, zda jsou spotřebitelům nabízeny výrobky a poskytovány služby v souladu s právními předpisy souvisejícími s ochranou spotřebitele.

V průběhu veletrhu zjistili inspektoři porušení u 8 prodávajících z 13 kontrolovaných. Za méně závažné nedostatky byly uloženy pokuty na místě, v ostatních případech bude sankce uložena ve správním řízení.

Kontrolovány byly prodejní stánky s rostlinnými produkty, zahradní technikou, elektrickými spotřebiči, hračkami, textilními i drogistickými výrobky, vínem a občerstvením.

„Nedostatky byly zjištěny u 62 % prodávajících, z celkového počtu 13 kontrolovaných, a to: nesprávné účtování, používání úředně neověřeného hmotnostního měřidla, neumožnění ověřit si deklarovanou hmotnost pokrmů a objem nápojů, nevydání dokladu o zakoupení se všemi náležitostmi (na žádost spotřebitele)  a    neposkytnutí informací o botanickém názvu prodávaných rostlin a způsobu údržby textilních výrobků," vyjmenovala  Veronika Futóová, zástupce ředitele inspektorátu ČOI.