Připravuje ji sehraný tandem Oldřich Doskočil Pavel Rýva. Bude pojednávat o historii litoměřických hřbitovů a osobnostech, které na nich našly poslední odpočinutí.

Včera se Oldřich Doskočil stal průvodcem po městském hřbitově. Spolu s asi 40 návštěvníky prošel jen zlomek toho, co pietní místo ukrývá. Na komentovanou prohlídku by nestačil jeden celý den. První informace byla o historii hřbitovů.

„Než byl založen tento hřbitov, zesnulé pohřbívali za kostelem Všech svatých. Se založením nového hřbitova městští radní dlouho otáleli a tak starý hřbitov musel být téměř násilně zplanýrován nejspíš armádou. Zbytky z pomníků a náhrobků měšťané nehumánně použili ke stavbě nebo úpravě domů. Dodnes se s takovými prvky můžete u domů v centru města setkat," uvedl historik.

Jedna z jeho prvních zastávek byla u rodinného hrobu Karla Pickerta, vydavatele novin Leitmeritz Zeitung, kterého mnozí politici po válce dávali do jednoho pytle s henleinovci. Přitom on sám byl jedním z prvních vězněných Němců zatčených v obsazeném Rakousku a jeho syn dokonce zahynul v koncentračním táboře. S rodem Pickertů je úzce spojován profesor Blumentritt a jeho přátelství s filipínským národním hrdinou José Rizalem.

O kousek dál se účastníci prohlídky zastavili před zachovalým jednoduchým pomníkem Eberharda Eyserta, restaurátora a malíře, který celý život toužil být námořním kapitánem. Když se mu to nevyplnilo, postaral se alespoň o založení litoměřického jachetního klubu a výchovu mladých jachtařů. Voda ho inspirovala neustále. Oldřichu Doskočilovi se podařilo vypátrat jeho ateliér a v něm pod hromadou uhlí nejen bronzovou desku, která zmizela z jeho rodného domu, ale také vyvýšené místo, jakoby kapitánský můstek. To jsou jen střípky k zajímavému setkání na hřbitově.

„Knihu, která bude mít stejnou úpravu jako předcházející svazky o historii Litoměřic, máme s kolegou Rývou textově hotovou, ale stále nacházíme nové informace, chybí nám dodělat ještě fotografickou část. Příští rok na jaře máme předložit na radnici návrh rozpočtu na její vydání. Když všechno dobře dopadne, měla by být na Vánoce v prodeji. Pracovní název je Dějiny hřbitovů, a protože kniha bude současně encyklopedií osobností Litoměřic, půjde v podstatě o první díl," vysvětluje Doskočil.

Páteční velmi poučné setkání připravila Knihovna K. H. Máchy v rámci seriálu vlastivědných procházek po městě, které vycházejí z vydaných publikací o Litoměřicích.

„Letos nás čeká ještě Mostná hora a Střelecký ostrov. Většina dnešních návštěvníků byla i na přednáškách z cyklu Zapomenutí sousedé, v kterém se historik zaměřil na bývalé německé obyvatele města z řad antifašistů. Já osobně se na knihu o hřbitově a osobnostech, které jsou zde pochovány, moc těším, " uvedla pracovnice knihovny Helena Učíková Lendacká.