Jaká je současná situace v hospodaření litoměřické nemocnice?
V posledních týdnech se 
o tom už hodně napsalo. Samozřejmě úhradová vyhláška ministerstva zdravotnictví, která platí od začátku roku, je pro všechny nemocnice skoro likvidační. Vloni jsme sice zís-kali rámcovou smlouvu od zdravotních pojišťoven na pět let, jenže vzápětí úhradová vy-hláška nám snížila platby za výkony a v kombinaci s rostoucí DPH a k tomu s vyššími cenami za energie zapříčinily, že máme měsíční propad kolem dvou milionů korun.

Vladimír KestřánekMyslíte, že dojde během roku k obratu k lepšímu?
Pokud by došlo na konci prvního pololetí ke zrušení stávající úhradové vyhlášky (část senátorů ji napadla u Ústavního soudu – pozn. red.), tak se nám bude lépe dýchat. Zatím jsou to ale jen spekulace. V současnosti je provoz nemocnice podle platných pravidel a je to obtížné. Minulé roky byly pro nemocnici vždy úspěšné, nemocnice byla v kladných číslech. Navíc bylo možné investovat do zdravotnických přístrojů i do prostor nemocnice. Zatímco letos každý měsíc jsme o dva miliony chudší.

V podobných situacích se vždy mluví o úsporných opatřeních. Co jste naordinovali litoměřické nemocnici?
Nástrojů, jak dosáhnout úspor a vybalancovat napnutý rozpočet, není zase až tolik, s ohledem na různé vyhlášky. Některé jsme už realizovali.

Už jste udělali nějaká konkrétní úsporná opatření?
My na nich pracujeme kontinuálně. Určitě nečekáme na změnu úhradové vyhlášky a nic neděláme. Není to samozřejmě nic příjemného, protože úspory s postupujícím časem se hledají stále hůře.

Můžete uvést nějaký příklad úsporného opatření?
Co se týče zaměstnanců z nezdravotní části, tak jsme se v uplynulých letech rozloučili s asi 50 zaměstnanci. Navíc je to komplikované kvůli tomu, že my jako zdravotnické zařízení musíme splnit potřebné vyhlášky na zabezpečenost oddělení. K tomu si uvědomujeme, že nemocnice je největším zaměstnavatelem přímo ve městě  v Litoměřicích.

Jaký je vůbec rozpočet nemocnice?
Když to zaokrouhlím, tak zhruba 600 milionů korun ročně (více než je rozpočet města Litoměřice – pozn. red.). K tomu hospodaříme s majetkem ve výši jedné miliardy korun.

Jak je nemocnice financována?
Příjmy nemocnice jsou hlavně z plateb zdravotních pojišťoven. A to v rozsahu 
92 až 93 procent.

V této souvislosti se vždy hovoří o počtu zaměstnanců. Kolik jich nyní nemocnice má?
Je nutné to rozdělit na plné úvazky a půlúvazky. Na plné úvazky má nemocnice nyní 820 zaměstnanců. Celkově má nemocnice nyní plus mínus 900 zaměstnanců. Z toho lékařů máme 110.

Pokud se tedy nezmění úhradová vyhláška, na konci roku bude mít nemocnice ztrátu kolem 20 milionů?
Čistě matematicky by to mohlo odpovídat. My samozřejmě jdeme proto tomu naproti, třeba snižováním nákladů. S největší pravděpodobností letos se ztrátou na konci roku počítat musíme. Uděláme ale vše proto, aby ta ztráta nebyla takto vysoká.

Zastavíte investice?
Ne. I letos pokračujeme na modernizaci stravovacího provozu, bude i nový rentgen.