Zařízení nyní disponuje kalovým hospodářstvím s aerobní stabilizací kalu a gravitačním zahuštěním. Kal se poté odváží do čistírny v Litoměřicích k dalšímu zpracování.

Rekonstruovaná čistírna bude mít kapacitu 4500 ekvivalentních obyvatel a vybavení na chemickou eliminaci fosforu. Tu vyžaduje zákon u zařízení s kapacitou nad dva tisíce obyvatel.