Investiční akcí Severočeské vodárenské společnosti se docílí zvýšení její kapacity až na 1 701 ekvivalentních obyvatel.

Mechanicko-biologická čistírna byla kromě strojních česlí z roku 2007 zastaralá a zkorodovaná. „Současná kapacita čistírny je pro Hoštku dostačující. Díky rezervě můžeme počítat s případným napojením dalších uživatelů z nové výstavby ve městě. Máme už vypracovanou studii na odkanalizování místní části Velešice. Odkanalizování další části Malešov je vlivem větší vzdálenosti technologicky i finančně velmi náročné," vysvětluje starosta Hoštky Ivo Perna.

Bývalá technologie hoštecké čistírny měla vadu i v poddimenzování dosazovacích nádrží, proto za dešťů docházelo k úniku kalu do odtoku. „V novém provozu je přiřazena dvoustupňová kalová linka, sloužící ke gravitačnímu zahušťování a k provoznímu uskladnění. Součástí stavby jsou nové kabelové rozvody pro osvětlení, větrání a topení," uvedl mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Jiří Hladík.