Konflikt různých zájmů. Ten stojí za leckdy „černobílými“ diskuzemi o rozvoji obcí, který na dlouhé desítky let dopředu stanovuje připravovaný územní plán. Znají to nejspíš všude, kde se ho chystají schválit. Teď jde o živé téma v Brozanech nad Ohří. Starý územní plán z roku 1997 musí do roku 2020 ze zákona nahradit nový.

Stávající dokument v obci opatřili za víc než dvacet let jeho platnosti už čtyřmi změnami. „To je vrchovatě na to, aby se pořídil nový,“ vysvětluje starosta Václav Bešta. „Protože bude nový územní plán platit dlouhou dobu, musíme počítat s rozvojem obce,“ dodává s tím, že tento rozvoj je nutné plánovat tam, kde je to možné: jak v extravilánu, tak v intravilánu obce. Tedy na dosud zastavěném území, ale i v polích za obcí. K návrhu architektů na nový územní plán se už vyjádřily dotčené orgány, připomínkovali ho i občané Brozan.

7. ročník Gastro Food Festu proběhl o víkendu na litoměřickém výstavišti Zahrada Čech.
FOTO: Gastro Food Fest v Litoměřicích. Návštěvníci si pochutnali na dobrotách

Odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu nesouhlasí s namalovanou zástavbou polí mimo zastavěnou část obce. Proti zástavbě uvnitř městyse jsou zase někteří občané. Jako Jaromír Šruma. Rodák z Hostěnic se do Brozan přistěhoval před lety. Žije v rodinném domě v klidové části městyse, v ulici Na Dílcích, kde také na svých pozemcích hospodaří drobní zemědělci. Právě tuto oblast navrhuje připravovaný nový územní plán částečně k zastavění. Postavit by se tu mohla také komunikace s mostkem. „Ať zastaví část městyse v jeho extravilánu,“ přál by si senior, podle něhož to bude užitečné i proto, že odsud do obce při přívalových deštích stéká zemina.

Podle Bešty se ale zástavba v dosud nezastavěné části obce nabízí z důvodu propojení místních komunikací a inženýrských sítí. Což podle něj potvrdí každý urbanista, zvlášť pokud to kraj nepovolí mimo stávající zástavbu. Je pro jakýkoli možný rozvoj obce. „Každému zastupiteli by mělo vadit, kdyby se její rozvoj zakonzervoval,“ míní starosta.

Problematické je, že zhruba tři čtvrtiny městyse je záplavovým územím řeky Ohře. A protože tu není žádné protipovodňové opatření, stavět se tady nebude moci. „Brozany jsou s tímto záplavovým územím navíc v klínu s dálnicí D8, k níž se zástavba nemůže přibližovat,“ připomíná Bešta a zmiňuje, že další omezující podmínky vyplývají z nadřazené dokumentace kraje v podobě závazných územních systémů ekologické stability.

Natálie Procházková se narodila Martině a Liboru Procházkovým z Mšeného – lázní 1. října v 10.23 hodin v Roudnici n. L. (51 cm a 3,42 kg)
Vítáme vás na světě! Nově narozená miminka na Litoměřicku a Podřipsku

Majitelé pozemků v intravilánu obce, kde by nová zástavba podle návrhu nového územního plánu možná byla, podle něj mají zájem na tom, aby tu mohli stavět. Včetně těch Na Dílcích, kde se nabízí možnost dohody o parcelaci. „Jinde může působit developer, který zajistí možnost výstavby,“ předpokládá Bešta. Podle něj je problém, že kvůli dosud nemožné další výstavbě odcházejí z Brozan lidé. „Za poslední tři roky se prodalo v nedalekých Doksanech 27 parcel. Každou chvíli mám na mailu žádost, co může obec nabídnout. Odpovídám, že momentálně vůbec nic,“ říká Bešta.

Současný stav podle starosty vyhovuje těm, kteří bydlí, těm, kteří chtějí bydlet, ale ne. „Dáte na ty, kdo Brozany zabetonují,“ nesouhlasí Šruma. „Myslím, že ve stavebních předpisech už mají předepsáno, kolik toho můžou zabetonovat,“ oponuje starosta. Šrumovi vadí, že by tím obec přišla o nejkvalitnější půdu. „Postaví barák, mají tam bazén a kašlou na všechno,“ zlobí seniora.

O definitivní podobě nového územního plánu na závěr jeho projednávání rozhodnou brozanští zastupitelé. Pravděpodobně se tak stane na jaře příštího roku. Do té doby jim mohou své názory tlumočit všichni obyvatelé městyse. Podrobně se s návrhem mohou seznámit na internetových stránkách obce.

Podle starosty není proti rozvoji obce žádný zastupitel. Setkává se mezi nimi maximálně s názory, že stanovené rozvojové plochy jsou příliš velké. „Ale my nemůžeme zůstat u žádných drobných. Schvalujeme základní dokument obce s výhledem na 30-50 let,“ uzavírá starosta.

Podzemní továrna Richard v Litoměřicích se opět dostává na přetřes. Amatérský historik Tomáš Rotbauer inicioval schůzku města, SURAA o vzniku pietního místa vně i uvnitř továrny.
FOTO: Chce pietu za oběti války před litoměřickým Richardem i v něm