Jedincům s příznaky virového onemocnění může být přístup na lůžkové oddělení i zcela odepřen. K umožnění návštěv na pracovištích se zvláštním režimem, tj. ARO, MOJIP, kardiovaskulární JIP a novorozenecké oddělení, bude přistupováno individuálně.

Nemocnice Litoměřice
Nemocnice chce i letos potvrdit svou silnou pozici

Nemocnice upozorňuje i na možnost, že vstup na tato pracoviště může být v zájmu zde hospitalizovaných pacientů i zcela zakázán. Bude-li počet respiračních onemocnění v regionu stoupat, je možné, že nemocnice přistoupí v případě návštěv k dalším omezením.