Dotaci tak může získat ještě padesát žadatelů, kteří potřebné dokumenty předloží včas. V rámci Kotlíkové dotace bude mezi zájemce rozděleno celkem 20 milionů korun. 10 milionů pochází z rozpočtu Ústeckého kraje a 10 milionů ze Státního fondu životního prostředí ČR. Žádosti přijímá Krajský úřad Ústeckého kraje do 27. září 2013.

Potřebné materiály pro žadatele o podporu výměny kotlů, včetně formuláře žádosti, jsou zveřejněny na internetových stránkách Ústeckého kraje (www.kr-us tecky.cz), Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz) a Státního fondu životního prostředí (www.sfzp.cz).

Pro žadatele, kteří nemají přístup k internetu, jsou potřebné materiály včetně formuláře žádosti k dispozici 
v tištěné formě na podatelně 
a recepci Krajského úřadu Ústeckého kraje.