Srpnové povodně 2010 způsobily nevyčíslitelné škody, které ještě zdaleka nejsou odstraněny. K nejvíce postiženým oblastem patřila právě Raspenava.

Starosta města Raspenava již podepsal darovací smlouvy s DCH Litoměřice o poskytnutí finančních prostředků ve výši 1.568 000 Kč. Tyto prostředky budou využity na opravu oplocení, zídek a podlahy v tělocvičně místní Základní školy a dále na obnovu přístupových cest a okolí školy.

Celkový výtěžek charitní sbírky na pomoc postiženým srpnovou povodní v roce 2010 byl přes 10.000.000 Kč.

„Většina prostředků byla rozdělena prostřednictvím přímé materiální pomoci a na podporu jednotlivých domácností. Bezprostředně po povodních jsme uvolnili částku 350.000 Kč na nákup akutní materiální pomoci, následovala finanční pomoc 285 domácnostem, mezi které jsme rozdělili celkem 7.705 000 Kč. Dále jsme nakoupili nové vysoušeče v hodnotě 192.000 Kč. Vzhledem k tomu, že jsme stále ještě nevyužili veškeré finance ze sbírky a navíc jsme obdrželi 1.000.000 Kč od Diecézní charity ostravsko-opavské, rozhodli jsme se podpořit postižené obce a zlepšit tak životní podmínky místních obyvatel,“ říká Adéla Trochtová, koordinátorka povodňové pomoci za DCH Litoměřice.

„Dále bude z charitní sbírky podpořena obnova parku a lávky v Chrastavě částkou 325.000 Kč, sportovní hřiště v České Kamenici částkou 500.000 Kč a keramický kroužek v České Lípě částkou 10.000 Kč,“ dodává Adéla Trochtová.