V sobotu 28.5. se na náměstí v Pirně představily národy z nejrůznějších koutů světa, ale také spousta neziskových organizací a jiných spolků. Diecézní charita Litoměřice přijala pozvání německé Charity Caritasverband für Dresden e.V., se kterou sdílela výstavní stánek, kde představila aktivity a projekty Charity v litoměřické diecézi.

V kuchyni Domova na Dómském pahorku, který provozuje Farní charita Litoměřice, nepekli pro návštěvníky charitního stánku české koláče, což naši němečtí sousedé přivítali s radostí. Dorazil také romský taneční soubor Farní charity Lovosice Lačho Amicus, který zahrál i zazpíval. Jak hudební, tak taneční vystoupení opět sklidilo velký úspěch.