Nová budova je v ulici Kosmonautů. Ředitelka Diecézní charity Růžena Kavková poděkovala všem, kteří se na opravě a stěhování podíleli: „Velký dík patří také německým charitám a nadaci Renovabis, které na opravu přispěly významnou částkou. Nová budova byla vzhledem k nedostačujícím prostorám pro činnost Charity nutností," uvedla ředitelka a dodala: „Věřím, že se nám zde v blízké době podaří otevřít také mateřskou školu."

Činnost Charity vyzdvihl také litoměřický biskup: „Charita koná záslužnou práci, a k tomu potřebuje patřičné zázemí. Je krásné, že na prvním místě byla služba lidem, a až po té následovalo zajištění samotného zázemí Charity."

Otevření nové budovy se zúčastnili rovněž zástupci města Litoměřice, starosta Ladislav Chlupáč a místostarosta Jan Szántó. Upozornili na dobrou spolupráci Charity s městem, což ve svém projevu potvrdila rovněž ředitelka Charity. Na slavnosti nechyběli ani hosté z Německa, ředitelé a prezidenti oblastních a farních charit litoměřické diecéze, ale také diecézních a arcidiecézních charit z celé České republiky.

„Litoměřický biskup novým prostorám Charity požehnal a všichni zúčastnění si je po té mohli prohlédnout. Zavítali rovněž do sousedství Charity, kde město Litoměřice vybudovalo malometrážní byty pro seniory, které byly veřejnosti poprvé představeny zároveň s novými prostorami Charity," shrnula Edith Kroupová z Diecézní charity.